Raport bieżący 176 – WANCI za 26.08.2021 - AgioFunds