Raport bieżący 176 – WANCI za 1.09.2022 - AgioFunds