Raport bieżący 175 – WANCI za 5.09.2022 - AgioFunds