Raport bieżący 175 – WANCI za 3.09.2021 - AgioFunds