Raport bieżący 175 – WANCI za 25.08.2021 - AgioFunds