Raport bieżący 175 – WANCI za 11.10.2021 - AgioFunds