Raport bieżący 174 – WANCI za 5.09.2022 - AgioFunds