Raport bieżący 174 – WANCI za 22.08.2022 - AgioFunds