Raport bieżący 174 – WANCI za 2.09.2022 - AgioFunds