Raport bieżący 174 – WANCI za 1.09.2021 - AgioFunds