Raport bieżący 174- informacja o pokrywaniu kosztów- sprostowanie - AgioFunds