Raport bieżący 173 – WANCI za 2.09.2021 - AgioFunds