Raport bieżący 173 – WANCI za 19.08.2022 - AgioFunds