Raport bieżący 173 – WANCI za 1.09.2021 - AgioFunds