Raport bieżący 172 – WANCI za 31.08.2021 - AgioFunds