Raport bieżący 171 – WANCI za 31.08.2022 - AgioFunds