Raport bieżący 171 – WANCI za 25 08 2020 r. - AgioFunds