Raport bieżący 171 – WANCI za 19.08.2021 - AgioFunds