Raport bieżący 170 – WANCI za 29.08.2022 - AgioFunds