Raport bieżący 170 – WANCI za 27.08.2021 - AgioFunds