Raport bieżący 170 – WANCI za 18.08.2021 - AgioFunds