Raport bieżący 17 – WANCI za 26 01 2021 r. - AgioFunds