Raport bieżący 17 – WANCI za 25.01.2022 - AgioFunds