Raport bieżący 17 – WANCI za 23.01.2023 - AgioFunds