Raport bieżący 17 – WANCI za 21.01.2022 - AgioFunds