Raport bieżący 17 – WANCI za 20.01.2023 - AgioFunds