Raport bieżący 17 – WANCI za 19.01.2022 - AgioFunds