Raport bieżący 17 - WANCI za 10 12 2018 r. - AgioFunds