Raport bieżący 17 – WANCI za 09.12.2021 - AgioFunds