Raport bieżący 17 -dopuszczenie CI do obrotu na GPW - AgioFunds