Raport bieżący 17 - dopuszczenie CI do obrotu giełdowego na GPW - AgioFunds