Raport bieżący 169 - WANCI za 30 07 2019 r. - AgioFunds