Raport bieżący 169 – WANCI za 27.08.2021 - AgioFunds