Raport bieżący 168 – WANCI za 24.08.2021 - AgioFunds