Raport bieżący 168 – WANCI za 20 08 2020 r. - AgioFunds