Raport bieżący 168 – WANCI za 03.12.2021 - AgioFunds