Raport bieżący 167 – zalacznik- informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds