Raport bieżący 167 – WANCI za 24.08.2022 - AgioFunds