Raport bieżący 166 – WANCI za 25 07 2019 r. - AgioFunds