Raport bieżący 166 – WANCI za 23.08.2022 - AgioFunds