Raport bieżący 166 – WANCI za 20.08.2021 - AgioFunds