Raport bieżący 166 – WANCI za 18 08 2020 r. - AgioFunds