Raport bieżący 165 – WANCI za 24 07 2019 r. - AgioFunds