Raport bieżący 165 – WANCI za 22.08.2022 - AgioFunds