Raport bieżący 165 – WANCI za 20.08.2021 - AgioFunds