Raport bieżący 165 – WANCI za 17.08.2022 - AgioFunds