Raport bieżący 165 – WANCI za 11.08.2021 - AgioFunds