Raport bieżący 165 – WANCI za 08.08.2022 - AgioFunds