Raport bieżący 164 – WANCI za 30.11.2021 - AgioFunds