Raport bieżący 164 – WANCI za 23 07 2019 r. - AgioFunds